Obowiązkowe szkolenia on-line dla studentów I roku

Szkolenia obejmują studentów, którzy po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów l stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich. Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów rozpoczynających studia na naszej uczelni i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi.

Od nowego roku akademickiego 2015/16 prowadzone będą szkolenia on-line dla studentów l roku:

• przysposobienie biblioteczne,
• bhp,
• etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów. 


W celu rozpoczęcia szkolenia każdy student powinien założyć indywidualne konto na stronie internetowej: http://szkolenia.kampus.umcs.lublin.pl

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    13 października 2015