Nowy regulamin stypendialny dla doktorantów

.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ukazał się nowy Regulamin dotyczący stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej (dla najlepszych doktorantów, socjalne, dla niepełnosprawnych, zapomoga) wraz z aktualnymi załącznikami. Dokumenty są dostępne pod adresem:

http://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-58-2015-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-5-pazdziernika-2015-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-60-2014-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-ustalania-wysokosci-przyznawania-i-wyplacania-swiadczen-pomocy-materialnej-dla-uczestnikow-studiow-doktoranckich-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,26883.chtm

Termin składania wniosków został przedłużony do końca października br. Osoby, które złożyły wnioski na starych drukach są proszone o złożenie nowych, aktualnych formularzy.

    Aktualności

    Data dodania
    28 października 2015