Nowy numer czasopisma naukowego „Prawo i Polityka”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma naukowego „Prawo i Polityka”. Nasz periodyk ma charakter interdyscyplinarny (politologiczno-publicznoprawny) i ukazuje się nieprzerwanie od 2009 roku. Rocznik znajduje się w wykazie czasopism naukowych MNiSW, a każda publikacja ukazująca się na jego łamach otrzymuje 4 punkty. Począwszy od bieżącego roku „Prawo i Polityka” jest indeksowane w bazie danych CEJSH.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.prawoipolityka.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji o naszej działalności, jak również archiwalne numery „Prawa i Polityki”.

W najnowszym numerze „Prawa i Polityki” (tom 6) znajdują się:

Artykuły

Dr hab. Jarosław Szymanek, Uniwersytet Warszawski
     Zabezpieczenia konstytucji przed zmianą konstytucji

Dr Piotr Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski
     Dylematy wokół większości parlamentarnej

Dr Maciej Hartliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
     Formalne determinanty pozycji przywódców w strukturach pozaparlamentarnych partii politycznych w Polsce

Mgr Agnieszka Bednarz, Uniwersytet Wrocławski
     Przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą jako gatunek komunikacji politycznej i medialnej

Dr Marcin Marcinko, Uniwersytet Jagielloński
     Kwestia państwowości Palestyny z perspektywy prawa międzynarodowego

Dr Rafał Wordliczek, Uniwersytet Jagielloński
     Priorytety polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych jako hegemona w unicentrycznym międzynarodowym systemie politycznym

Przeglądy i Opinie

Mgr Adam Balcer, Uniwersytet Warszawski
     Gdzie Krym, gdzie Kosowo? Rosyjskie argumenty dla aneksji Krymu

Dr Agnieszka Szpak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
     Nowy mechanizm implementacji międzynarodowego prawa humanitarnego w ramach inicjatywy Szwajcarii i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża

Mgr Maksymilian Dymitr Czornyj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
     „Prawa zasadnicze, wieczyste i nieodwołalne monarchii”. Statut albertyński z 1848 roku i jego znaczenie dla rozwoju ustroju konstytucyjnego Włoch

Zapraszamy Państwa do współtworzenia kolejnego tomu czasopisma, którego tematem przewodnim będzie kryzys migracyjny w Europie. Redakcja przyjmuje teksty do 31 grudnia 2016 r. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z naszą redakcją: dr Edyta Krzysztofik, ekrzyszt@kul.lublin.pl

Dr Michał Wallner
Redaktor naczelny

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    24 października 2016