Nowe numery CONSENSUS-u już dostępne!

Z wielką radością informujemy, że w grudniu 2022 roku ukazały się dwa numery (Nr 23 i numer specjalny) czasopisma pt. "CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe", wydawanego przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS już od ponad 20 lat!

Na łamach 23. numeru periodyku naukowego przeczytać możecie 12 artykułów autorstwa studentów i doktorantów z naszego Wydziału, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Zamojskiej.

Tematyka przygotowanych tekstów koncentruje się wokół zagadnień z zakresu bezpieczeństwa narodowego, politologii, administracji publicznej, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz społeczeństwa informacyjnego.

Lektura wydania pozwoli m.in. zgłębić tajniki fenomenu przywództwa Napoleona, poszerzyć wiedzę na temat strategii marketingowych takich marek modowych jak "Reserved" i "Zara", zapoznać się z analizą działań dezinformacyjnych w dobie pandemii COVID-19, czy też przyjrzeć się stosunkom Japonii z Unii Europejskiej w kontekście ochrony środowiska.

Dodatkowo w prezentowanym numerze ukazało się sprawozdanie z XXIV Tygodnia Samorządności zorganizowanego w dniach 9-13 maja 2022 r. przez Naukowe Studenckie Koło Samorządowców UMCS funkcjonujące na naszym Wydziale.

Numer 23


Numer specjalny czasopisma poświęcony został zagadnieniom związanym z kulturą popularną. Publikacja złożona jest z 12 artykułów, które zostały nadesłane przez uczestników dwóch konferencji naukowych organizowanych przez Koło Naukowe Medialno-Popkulturowe „Produktywni”, działające na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Pierwszą z nich była konferencja pt. Motyw artysty w filmach, serialach i grach komputerowych, która odbyła się w dniu 31 marca 2021 roku. Z kolei w dniu 10 listopada 2022 r. miała miejsce druga konferencja pt. Popkultura poza kontekstem 2.0.

Młodzi prelegenci - zgromadzeni z wielu ośrodków akademickich - podjęli próbę analizy oraz klasyfikacji artysty we współczesnych tekstach kultury, a także odnieśli się do znaczeń jakie wnoszą wytwory popkultury do życia społecznego, oczekiwań, zagrożeń i trendów. Wątki te znalazły odzwierciedlenie w opublikowanych artykułach, a ich różnorodność tematyczna podkreśla interdyscyplinarny charakter wydania.

Na łamach publikacji ukazały się także sprawozdania z organizowanych przez "Produktywnych" w ub.r. Ogólnopolskiej Konferencji Kół Medialnych (3-4 czerwca 2022 r.) oraz wspomnianej już OKN "Popkultura poza kontekstem 2.0.".

Numer specjalny


Zapraszamy do lektury dostępnych na stronie naszego Wydziału nowych i archiwalnych numerów czasopisma, a studentów, w tym doktorantów do przesyłania oryginalnych tekstów do dnia 15 września 2023 roku.

Należy dodać, że CONSENSUS jest ujęty w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki RP z 20 pkt.

    Aktualności

    Data dodania
    13 stycznia 2023