Nominacje do Nagrody im. Jerzego Giedroycia

Nagroda im. Jerzego Giedroycia ustanowiona przez UMCS w Lublinie w 2001 r. jest przyznawana za twórczą kontynuację przesłania Redaktora Jerzego Giedroycia oraz badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury”.

Cyklicznie do Nagrody zgłaszane są wyróżniające się monografie i wydawnictwa zbiorowe. W tym roku podczas posiedzenia członkowie Kapituły wybrali 7 tytułów nominowanych:

 • Magdalena Grochowska, W czasach Szaleństwa. Hertz. Fiłosofow. Stempowski. Moltke, Agora, Warszawa 2019.
 • Justyna Kowalska-Leder, „Nie wiem, jak ich mam cenić...” Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2019.
 • Eric Karpeles, Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza, przełożył Marek Fedyszak, Noir sur Blanc 2019.
 • Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Lech Aleksy Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2018.
 • Piotr M. Majewski, Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu, Krytyka Polityczna, Warszawa 2019.
 • Włodzimierz Mędrzecki, Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.
 • Marek Hańderek, Unia 1940-1948. Dzieje zapomnianego ruchu ideowego, IPN, Warszawa 2019.

W trakcie posiedzenia Kapituły dyskutowano o przyznaniu nagród honorowych. W poprzednich latach otrzymali ją: Fundacja Ośrodka KARTA, Andrzej Peciak, Bohdan Cywiński, Karol Modzelewski.

  Aktualności

  Autor
  Artur Popławski
  Data dodania
  14 września 2020