Nasz student uhonorowany nagrodą Związku Uczelni Lubelskich

Z wielką radością informujemy, że w dniu 7 lipca br. podczas spotkania Związku Uczelni Lubelskich w Trybunale Koronnym nasz student Mykhailo Zaslavskyi ze Stosunków międzynarodowych został uhonorowany statuetką Wybitny Student Związku Uczelni Lubelskich 2022!

Statuetki oraz listy gratulacyjne z rąk Prezydenta Miasta Lublin i obecnych na uroczystości władz rektorskich, które z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentował JM Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, otrzymali także studenci z Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Nagroda przyznawana jest najlepszym studentom i studentkom z poszczególnych uczelni tworzących Związek Uczelni Lubelskich, którzy w sposób szczególny wyróżnili się wynikami w nauce, ale także zaangażowaniem w działalność akademicką.


Serdecznie gratulujemy!

fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    6 lipca 2022