Napisz list do więźnia politycznego na Białorusi

Z okazji Dnia Solidarności z Więźniami Politycznymi na Białorusi na Kampusie Zachodnim UMCS im. Unii Lubelskiej odbędzie się akcja “Napisz list do więźnia politycznego”, podczas której studenci, doktoranci i pracownicy naszej Uczelni będą mogli wykazać solidarność i wesprzeć więźniów politycznych na Białorusi. Dodatkowo celem wydarzenia jest podniesienie świadomości społeczności akademickiej UMCS na temat represji politycznych na Białorusi.

Termin: 21 maja 2024 r., od godz. 10:00 do 15:00

Miejsce: hol Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS (ul. Głęboka 45, Lublin)


Według danych Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna na Białorusi jest obecnie ok. 1400 więźniów politycznych. Jednakże rzeczywista liczba bezprawnie uwięzionych i poddanych innym rodzajom represji jest znacznie większa. Studenci, blogerzy, biznesmeni, działacze społeczni i młodzieżowi - to osoby, które znalazły się za kratami jedynie za to, że wyraziły swoje poglądy i wzięły udział w życiu politycznym kraju.

21 maja członkowie społeczności naszej Alma Mater będą mieli wyjątkową możliwość napisania i wysłania listów do białoruskich więzień, w których obecnie przebywają ofiary represji politycznych.

Działanie to daje więźniom nadzieję i pokazuje, że nie są samotni w swojej walce o wolność i sprawiedliwość. To także sposób na przyciągnięcie uwagi społeczności międzynarodowej do sytuacji na Białorusi i wywieranie presji na reżim, aby zaprzestał represji.


Wydarzenie jest organizowane przez niezależną grupę studentów z Białorusi we współpracy z “Warsztatem pocztówek solidarnościowych” (“Майстэрня паштовак салідарнасці”) oraz w partnerstwie z Zarządem Uczelnianym Samorządu Studentów UMCS, Radą Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Radą Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    20 maja 2024