Najlepsi pracownicy Wydziału w ocenie studentów (semestr letni roku akademickiego 2021/22)

Na podstawie wyników ankiet studenckich oceny pracowników Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 z wielką przyjemnością przedstawiamy poniżej listę najlepszych dydaktyków naszego Wydziału. 

fot. Ihor Kolisnichenko

 • dr Ewa Bulisz,
 • dr Kamil Mazurek,
 • dr hab. Tomasz Browarek,
 • mgr Przemysław Buksiński,
 • dr Ewelina Górka,
 • dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS,
 • dr hab. Witold Rewera,
 • dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. UMCS,
 • dr hab. Jan Pleszczyński,
 • mgr Jyun-Yi Deng.

22 listopada 2022 roku na Wydziale odbyło się uroczyste spotkanie najlepszych nauczycieli akademickich z władzami dziekańskimi, podczas którego dr hab. prof. Uczelni Wojciech Ziętara, Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w asyście dr hab. prof. Uczelni Małgorzaty Adamik-Szysiak, Prodziekan ds. Studenckich złożył na ręce studenckich faworytów podziękowania za tak rzetelne i wzorowe zaangażowanie w proces kształcenia studentów oraz wręczył dyplomy uznania.

Jednocześnie, studenci swoimi głosami zadecydowali, iż najlepszą katedrą w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 została Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Serdeczne gratulacje wraz ze stosownym dyplomem władze dziekańskie przekazały obecnej na spotkaniu Kierownik Katedry - dr hab. Katarzynie Marzędzie-Młynarskiej, prof. UMCS.


Bardzo dziękujemy wszystkim wyróżnionym pracownikom za profesjonalne realizowanie procesu dydaktycznego i wszechstronny rozwój naszych żaków!

  Aktualności

  Data dodania
  9 grudnia 2022