Międzynarodowa konferencja naukowa: „Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa”

W Kijowie 16 maja 2018 roku pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie oraz Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona stosunkom polsko-ukraińskim w zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym.

Współorganizatorom konferencji Instytutowi Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki oraz Uniwersytetowi Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie udało się zorganizować interesującą dyskusję poświęconą aktualnym zagadnieniom polityki historycznej, zmian systemowych i konsolidacji państwa we wzajemnych relacjach, a także perspektywom polsko-ukraińskiego partnerstwa strategicznego. W ramach konferencji odbyła się także prezentacja wspólnej monografii kolektywnej pt. „Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016”, wydanej przez dwa zaprzyjaźnione ośrodki akademickie w polskiej i ukraińskiej wersjach językowych. Udział w otwarciu i pracach międzynarodowej konferencji naukowej wzięli prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS w Lublinie, prof. dr hab. Wałerij Kopijka, Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki oraz Jan Piekło, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Ukrainie i Borys Tarasiuk, minister sprawa zagranicznych Ukrainy w latach 1998-2000 i 2005-2007, deputowany RN Ukrainy.

W ramach I panelu „Stosunki ukraińsko-polskie pomiędzy historią a polityką” moderatorzy i prelegenci(prof. dr hab. Mykoła Doroszko, prof. dr hab. Janusz Wrona, dr hab. Roman Wysocki, prof. dr hab. Wiktor Matwijenko, prof. dr hab. Mychajło Kirsenko, Paweł Bobołowicz, dr Wołodymyr Wiatrowycz) poruszyli szereg istotnych zagadnień związanych z genezą współpracy i przyczynach konfrontacji polsko-ukraińskiej. Ponadto w polu zainteresowania uczestników znalazły się kwestie wyczerpania dotychczasowej formuły współpracy, wzrostu nacjonalizmu, wpływu mediów na spory o historię, a także perspektywy pojednania polsko-ukraińskiego. W ramach II panelu „Demokratyzacja i konsolidacja państwa. Przypadek Polski i Ukrainy” moderatorzy i prelegenci (prof. dr hab. Stanisław Michałowski, prof. dr hab. Wałerij Kopijka, prof. dr hab. Grzegorz Janusz, prof. dr hab. Wojciech Sokół, prof. dr hab. Wasyl Tkaczenko, prof. dr hab. Stanisław Kulczyćkyj) omówili ważne kwestie dotyczące przezwyciężenia totalitarnej spuścizny w Polsce i Ukrainie, konsolidacji reżimów politycznych oraz dokonali ocenę poziomu demokracji i konsolidacji państwa. Przedmiotem zainteresowania ekspertów i badaczy były również problemy decentralizacji państwa oraz linie podziałów społeczno-politycznych. W ramach III panelu „Ukraińsko-polskie partnerstwo strategiczne w kontekście wojny hybrydowej Rosji wobec Ukrainy” moderatorzy i prelegenci (prof. dr hab. Waldemar Paruch,prof.dr hab.Wiktor Matwijenko, prof. dr hab. Walenty Baluk, prof. dr hab. Mykoła Doroszko, prof. dr hab. Hryhorij Perepełycia, dr Jakub Olchowski, dr Jewhen Mahda i Konstatntin Kononenko) przedyskutowali kwestie stanu i perspektyw partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy, odnosząc się także do hybrydowych zagrożeń w stosunkach międzynarodowych w okresie rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Ponadto poruszono również zagadnienia potencjału współpracy polsko-ukraińskiej w kontekście integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz problemy integracji Ukrainy ze strukturami UE i NATO.

Podsumowując obrady konferencji prof. dr hab. Stanisław Michałowski i prof. dr hab. Wałerij Kopijka zgodnie podkreślali ważność rozpoczętych rok temu w Lublinie spotkań badaczy z Polski i Ukrainy celem przedyskutowania nie tylko trudnych zagadnień natury historycznej, ale także aktualnych kwestii wzajemnych relacji bilateralnych w zmieniającym się świecie. Tegoroczne obrady w Kijowie na bazie Instytutu Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki stanowiły udaną próbą kontynuacji interesującej i ważnej dyskusji w relacjach polsko-ukraińskich. Udział w konferencji przedstawicieli ośrodków ekspercko-analitycznych (Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych przy Prezydencie Ukrainy oraz powstającego w Polsce Centrum Analiz Strategicznych) oraz dyplomatów znacząco podniósł nie tylko prestiż, ale także praktyczny wymiar międzynarodowej konferencji naukowej. Rozwojowi współpracy UMCS z partnerami na Ukrainie będzie służyło także podpisanie trójstronnego Porozumienia francusko-polsko-ukraińskiego o powołaniu w Lublinie Centrum Europejskiego.

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2018