Międzynarodowa konferencja naukowa "Mediatyzacja sfery publicznej i prywatnej. Międzynarodowe podejście porównawcze"

Termin:  4-5 czerwca 2020 roku

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Sekcja Badawcza: Mediatyzacja – Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Teoria mediatyzacji należy obecnie do najbardziej wpływowych nurtów badawczych w ramach studiów medioznawczych i dotyczących komunikacji społecznej. Jest to związane z jej aktualnością i użytecznością w procesie wyjaśniania transformacji społecznych wywoływanych przez media. Zmiany te zachodzą niemal w każdej dziedzinie życia publicznego czy prywatnego i coraz częściej zmuszają do refleksji. Dlatego też w ciągu ostatnich dwudziestu lat badania dotyczące procesów mediatyzacji uzyskały status jednego z najbardziej ambitnych i dynamicznych nurtów badawczych nauk społecznych. Wyjaśnienia specyfiki procesów mediatyzacji proponują kilka kluczowych obserwacji. Po pierwsze uważa się, że komunikacja medialna staje się coraz bardziej zaawansowana, ze względu na technologię i możliwości jakie dają różne kanały tej komunikacji. Po drugie zachodzi ona w naszym życiu (publicznym i prywatnym) w sposób nieprzerwany, a po trzecie – obejmuje coraz więcej problemów i pytań badawczych. Dlatego też celem naszej dyskusji podczas konferencji jest poszerzenie i pogłębienie rozumienia procesów mediatyzacji w zróżnicowanym środowisku międzynarodowym.

Proponowane zagadnienia:

Proponowane tematy dyskusji oraz zgłaszanych wystąpień powinny obejmować między innymi następujące zagadnienia:

 1. Teoria mediatyzacji – konceptualizacje i operacjonalizacje – podejście konstruktywistyczne i systemowe/instytucjonalne;
 2. Badanie (meta)procesów mediatyzacji – wyzwania metodologiczne;
 3. Nowe przejawy mediatyzacji w różnych kulturach i kontekstach społecznych, politycznych i technologicznych;
 4. Mediatyzacja komunikacji politycznej – automatyzajca, platformizacja, algorytmizacja;
 5. Mediatyzacja komunikacji i kultury;
 6. Mediatyzacja praktyk dziennikarskich;
 7. Specyfika mediatyzacji zachodzącej w różnych domenach życia publicznego i prywatnego – edukacji, religii, sztuki, muzyki, literatury, sportu, konsumpcji i in.;
 8. Pogłębienie procesu mediatyzacji – digitalizacja, datafikacja i supersaturacja życia prywatnego i publicznego.

Celem konferencji jest stworzenie forum dyskusji i możliwości współpracy naukowej między uczonymi zajmującymi się mediatyzacją, a także zaoferowanie przestrzeni do wymiany poglądów na temat kluczowych problemów teoretycznych i badawczych związanych z pogłębianiem się procesów mediatyzacji.

Zgłoszenia:

Ważne daty:

 • do 31 marca 2020 r. - nadsyłanie zgłoszeń
 • do 30 kwietnia 2020 r. - zawiadomienie o akceptacji zgłoszenia

Opłata konferencyjna:

 • 400 PLN/100 euro
 • do 15 maja 2020 r. na numer rachunku bankowego:
  74 1440 1156 0000 0000 0673 0094
  PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

  Code S.W.I.F.T. (BIC): BPKOPLPW
  IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094
 • tytuł przelewu: Mediatyzacja 2020 - imię i nazwisko uczestnika konferencji

Informacje organizacyjne:

 • Języki konferencji: polski i angielski
 • Artykuły przygotowane na podstawie wystąpień konferencyjnych (po zaakceptowaniu przez recenzentów) zostaną opublikowane w monografii lub czasopiśmie „Mediatization Studies”.

Po więcej informacji nt. konferencji zapraszamy na stronę https://www.umcs.pl/pl/mediatyzacja.htm

  Aktualności

  Autor
  Artur Popławski
  Data dodania
  31 stycznia 2020