Media relations and planetary science community. Practical activities – wizyta w Atenach

W dniach 29 stycznia do 2 lutego 2018 roku dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS przebywała w Atenach w ramach programu Europlanet-2020 NA1 i realizowanego projektu "Media relations and planetary science community. Practical activities".

Głównym celem wizyty było zapoznanie się z pracą naukowców zajmujących się astronomią/astrofizyką w University of Athens oraz Institute of Accelerating Systems and Applications (IASA) oraz przybliżenie im podstaw public relations, marketingu i  dziennikarstwa naukowego, by efektywnie zachęcić do działalności popularyzatorskiej. Dodatkowym celem projektu było nawiązanie współpracy w zakresie promocji działalności naukowej w mediach społecznościowych i opracowanie koncepcji publikacji popularnonaukowych oraz wspólnych projektów promocyjnych.

 

Lidia Pokrzycka poprowadziła warsztaty z zakresu public relations i efektywnych kontaktów z mediami. Spotkała studentów i astrofizyków specjalizujących się m.in. w badaniach planetarnych ze szczególnym uwzględnieniem oprzyrządowania optycznego, którzy chcą efektywnie popularyzować swoją pracę w mediach społecznościowych i prasie. Możliwa była wymiana doświadczeń w zakresie skutecznej promocji inicjatyw naukowych, a naukowcy z Grecji chcą ściśle współpracować m.in. w zakresie opracowania metod skutecznego marketingu i PR w działalności badawczej.

    Aktualności

    Data dodania
    26 lutego 2018