Letni Uniwersytet: Policy Making and Politics at the Local Level, Praga, Czechy

Wydział Politologii partnerem organizacyjnym letniego uniwersytetu.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Wydział Politologii UMCS został po raz czwarty partnerem organizacyjnym letniego uniwersytetu – Policy Making and Politics at the Local Level: Social and Political Issues at the Regional and Local Levels of the V4 Countries, który zostanie zorganizowany w dniach 6 lipca – 16 lipca 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytetu Karola w Pradze w Czechach.

W letniej szkole udział wezmą udział studenci i doktoranci z kilkunastu państw oraz młodzi pracownicy nauki. Wykłady poprowadzą wybitni znawcy problematyki dotyczącej administracji publicznej i samorządu terytorialnego, m.in. Prof. Geert Bouckaert (Belgia), Prof. Liisa Haikio (Finlandia), Prof. Lawrence E. Rose (Norwegia) oraz Prof. Paweł Swianiewicz (Polska).

Podejmowana w trakcie zajęć problematyka dotyczy wielu aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego m.in. polityki lokalnej, partycypacji obywatelskiej, przywództwa, zadań JST, planowania, finansów i gospodarki. Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

W związku z zaangażowaniem w projekt pracowników Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii dysponujemy 4 miejscami dla studentów/doktorantów UMCS. Preferowani są studenci III roku studiów licencjackich, SUM oraz doktoranci. Opłata za udział w letnim uniwersytecie wynosi 150 Euro, pozostałe wydatki (koszty podróży, materiały, zakwaterowanie, wyżywienie) pokrywają organizatorzy. Więcej informacji na temat przedsięwzięcia http://www.polloc.org

Osoby zainteresowane udziałem w letnim uniwersytecie powinny do dnia 25 maja 2014 r. przesłać swoje CV oraz list motywacyjny w języku angielskim Dr Katarzynie Radzik-Maruszak katarzyna.radzik@poczta.umcs.lublin.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udziela również dr Radzik-Maruszak pod tym samym adresem e-mail.

    Aktualności

    Data dodania
    24 kwietnia 2014