Konkursy na najlepszą pracę - rozstrzygnięte

19 stycznia 2016 r. zostały rozstrzygnięte Konkursy na najlepszą pracę magisterską oraz najlepszą pracę licencjacką z zakresu politologii, obronione na Wydziale Politologii UMCS w roku akademickim 2014/2015 do 30 września 2015 roku.

Laureatką konkursu na najlepszą pracę licencjacką została:

Anna Bodnar za pracę „Współczesny lobbing polityczny” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Maj

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

  • Piotr Prokopiuk za pracę „Sprawy sporne w stosunkach polsko- litewskich po 1990 roku" - napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Trembickiej
  • Olga Migurska zapracę„Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych” napisanąpod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Trembickiej

W konkursie na najlepszą pracę magisterską Komisja konkursowa nagrodę główną przyznała:

Magdzie Andżelice Pydyś  za pracę „Społeczeństwo obywatelskie i zjawisko mediatyzacji w Polsce” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Maj

Wyróżnione zostały natomiast prace autorstwa:

  • Anny Wiszniewskiej„Książka i blog jako narzędzie kreowania wizerunku polityka” - praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Sokoła
  • Anna Tomaszewskiej – „Obraz Stanów Zjednoczonych Ameryki w propagandzie Polski Ludowej w latach 1944-1956" - praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Trembickiej

 Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na posiedzeniu Rady Wydziału Politologii w lutym 2016 roku.

Gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    26 stycznia 2016