Konkursy na najlepszą pracę - rostrzygnięte

26 stycznia 2016 r. zostały rozstrzygnięte Konkursy na najlepszą pracę magisterską i najlepszą pracę licencjacką z zakresu medioznawstwa i komunikacji społecznej, obronione na Wydziale Politologii UMCS w roku akademickim 2014/2015 do 30 września 2014 roku. Do konkursów zgłoszono 11 prac magisterskich i 13 licencjackich.

Laureatami Konkursu na najlepszą pracę magisterską zostali:

Nagroda główna

mgr Tomasz Karkuć, za pracę pt.„Andrzej Stasiuk jako twórca reportażu fikcyjnego”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jana Pleszczyńskiego.

Wyróżnienia

  • mgr Agata Jurek, za pracę pt.„Wizerunek zespołu Tres.b na wybranych portalach internetowych w latach 2010 - 2013”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Hofman;
  • mgr Marlena Siedlecka, za pracę pt. „Promocja marek na blogach w Polsce”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Maj.

Laureatami Konkursu na najlepszą pracę licencjacką zostali:

Nagroda główna

lic. Agnieszka Jakowiecka, za pracę pt. „Dziennikarz i jego zawód w filmie fabularnym”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Jana Pleszczyńskiego.

Wyróżnienia

  • lic. Anna Zachara, za pracę pt. „Celebrity Endorsement. Poparcie celebryckie jako instrument marketingu politycznego”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Stępnika;
  • lic. Renata Głowienka, za pracę pt. „Zakres wykorzystywania internetowych portali społecznościowych  przez młodzież LO w Rykach”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Ilony Biernackiej-Ligięzy, prof. nadzw.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na posiedzeniu Rady Wydziału Politologii w lutym 2016 roku.

    Aktualności

    Data dodania
    28 stycznia 2016