Konkurs Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza XV edycję Konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

Termin składania prac 16 października 2017 r.

Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419 z dopiskiem „konkurs na pracę”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    23 maja 2017