Konkurs na Najlepszego Absolwenta WPiD

Drodzy Absolwenci,

w związku z dorocznym przyznawaniem przez JM Rektora UMCS tytułu Najlepszego Absolwenta Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zachęcam do składania wniosków tych Państwa, którzy obronili prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie) w roku akademickim 2020/2021 na ocenę bardzo dobrą, uzyskali średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4,5 oraz wykazywali się w trakcie studiów aktywnością w kołach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich i/lub osiągnięciami w pracy naukowej, badawczej czy artystycznej.

Wnioski w formie podpisanych skanów można przysyłać do dnia 24 września 2021 roku.

na adres p. mgr Anny Sternik (Dziekanat)

anna.sternik@poczta.umcs.lublin.pl

Do wniosku należy dołączyć skan podpisanego oświadczenia.

Wzory wniosku i oświadczenia oraz regulamin znajdziecie Państwo na stronie UMCS:

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-56-2018-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-27-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-nadawania-tytulu-najlepszego-absolwenta-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,69167.chtm

Z życzeniami sukcesów!

Dr hab., prof. UMCS Małgorzata Adamik-Szysiak

Prodziekan

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    18 września 2021