Konkurs na najlepszego absolwenta UMCS i Wydziału - nabór wniosków

Drodzy Absolwenci!

W związku z dorocznym przyznawaniem przez JM Rektora UMCS tytułu Najlepszego Absolwenta Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zachęcamy do składania wniosków tych Państwa, którzy obronili prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie) w roku akademickim 2022/2023 na ocenę bardzo dobrą, uzyskali średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4,5 oraz wykazywali się w trakcie studiów aktywnością w kołach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich i/lub osiągnięciami w pracy naukowej, badawczej czy artystycznej.

Wnioski w formie podpisanych skanów można przysyłać do dnia 25 września 2023 roku na adres p. mgr Anny Sternik (Dziekanat) - anna.sternik@mail.umcs.pl

Do wniosku należy dołączyć skan podpisanego oświadczenia.


Wzory wniosku i oświadczenia oraz regulamin znajdziecie Państwo pod linkiem.

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2023