Konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji

Informujemy, że Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie esejów na wybrane przez uczestnika cztery różne tematy, spośród dziesięciu tematów wskazanych przez Instytut.

Praca konkursowa powinna składać się z:

 • 3 krótkich esejów (max. 4000 znaków ze spacjami),
 • 1 eseju głównego (max. 10000 znaków ze spacjami).

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu. Do udziału w nim zapraszamy studentów i absolwentów kierunków humanistycznych, w szczególności polonistyki oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Nagrodą główną w konkursie jest stypendium stażowe o wartości 10.000,00 zł w Centrum Analiz Strategicznych IWS.


Tematy esejów:

 • Wpływ języka na kształtowanie rzeczywistości i prawa
 • Między przyswajalnością a konkretnością – czy da się uczynić akty prawne bardziej zrozumiałymi?
 • Nowomowa i jej przykłady we współczesności
 • Polityka językowa polski na gruncie przemian społecznych XXI wieku
 • Jurylingwistyka
 • Propaganda – czy to zjawisko wyłącznie negatywne?
 • Język jako narzędzie czynu zabronionego – czy znieważenie i zniesławienie powinny stanowić przestępstwo?
 • Internet jako współczesna agora
 • Wolność słowa i jej granice
 • Czy prawo stanowione wpływa na kształtowanie postaw społecznych?

Prace wraz z formularzami zgłoszeniowymi powinny zostać nadesłane do 15 września 2022 roku.

Szczegóły na stronie internetowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Informacja nadesłana

  Aktualności

  Data dodania
  15 sierpnia 2022