Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską na temat pozycji krajów Grupy Wyszehradzkiej w UE

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską na temat pozycji krajów Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wraz z uczelniami partnerskimi projektu: Uniwersytetem Mendla w Brnie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie i Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Budapeszcie.

Zapraszamy do zgłaszania prac mieszczących się w temacie przewodnim konkursu, tj. poświęcone analizie pozycji wszystkich lub wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej w strukturach Unii Europejskiej, a także gospodarczej, politycznej lub społecznej współpracy między tymi krajami.

Do konkursu kwalifikują się prace licencjackie i magisterskie obronione w latach 2020-2022 na uczelniach wyższych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2022 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca października 2022 roku.

Zgłoszenia pracy należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Pracę zgłasza jej autor za zgodą promotora pracy. Do zgłoszenia będzie potrzebna praca w formacie pdf oraz kopia dyplomu potwierdzająca nadanie tytułu licencjata lub magistra na podstawie zgłoszonej pracy lub dokumentu potwierdzającego pozytywne zakończenie obrony.

Nagrodą w konkursie jest – poza stosownym certyfikatem – bezpłatne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Mendla w Brnie oraz możliwość opublikowania artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Na potrzeby uroczystego wręczenia nagrody Organizator konkursu pokrywa również koszty dojazdu i noclegu w Brnie. Przewiduje się dodatkowe nagrody pozyskane od sponsorów i współorganizatorów konkursu.

Regulamin konkursu i deklaracja promotora pracy dostępne są do pobrania pod linkiem.

    Aktualności

    Data dodania
    27 maja 2022