Konkurs im. prof. Oskara Haleckiego

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu studiów wschodnioeuropejskich im. prof. Oskara Haleckiego za rok akademicki 2015/2016 rozstrzygnięty.

Prace magisterskie

I miejsce

Bartosz Janik

Polityka wschodnia Polski rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)

Wyróżnienia

Anna Kosińska

Polityka zagraniczna Królestwa Hiszpanii wobec Europy Środkowej i Wschodniej (1996-2015)

Michał Strus

Gry polityczne we współczesnych stosunkach rosyjsko-ukraińskich

Prace licencjackie

I miejsce

Aleksander Korfanty

ZSRR - podmiot polityczny w środowisku międzynarodowym (1939-1945)

Wyróżnienia

Jarosław Baranowski

Federacja Rosyjska za rządów prezydenta Władimira W. Putina wobec Polski (2000-2008)

Michał Szachmat

Prawa człowieka i obywatela na Ukrainie w czasie rewolucji godności (2013-2014)

Gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    30 stycznia 2017