Konferencja: Polska niepodległość – droga do wolności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska niepodległość – droga do wolności”, to nowa inicjatywa realizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2015 roku w Lublinie.

Celem tego wydarzenia jest integracja środowiska naukowego, ale przede wszystkim poważna dyskusja o polskiej niepodległości w naukowym gronie – warto otworzyć dyskusję na temat polskiej drogi do wolności. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu możliwe będzie lepsze zrozumienie nie tylko polskiej historii, ale także otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej. Podczas Konferencji studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz pasjonaci takich dziedzin nauki jak:

 • nauki humanistyczne (np. historia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo),
 • nauki społeczne (np. socjologia, politologia),

będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, poglądami, a także przedstawić swoje prace w formie:

 • wystąpienia ustnego,
 • wystąpienia ustnego wraz z prezentacją multimedialną,
 • posteru.

Jesteśmy otwarci na propozycje dotyczące tematyki wystąpień konferencyjnych. Na potrzeby dyskusji o polskiej niepodległości i drogi dochodzenia do niej oczekujemy zarówno na prace historyków opisujące okres od odzyskania wolności w 1918 r. do czasów współczesnych, ale także na analizy socjologiczne, czy politologiczne. Bardzo cenne będą również wystąpienia skupiające się na obrazie polskiej niepodległości przedstawionym na polu szeroko rozumianej kultury i sztuki. To przecież również dzięki wielu dziełom literackim, malarskim, czy sztukom teatralnym duch wolności przetrwał w społeczeństwie polskim, mimo wielu prób jego zdławienia.

Uczestnicy Konferencji będą mieli również możliwość zwiedzenia z przewodnikiem Państwowego Muzeum na Majdanku. Planowane są także wystąpienia Gości Honorowych Konferencji. Dotychczas swój udział w Konferencji potwierdzili: prof. dr hab. Jan Lewandowski, prof. dr hab. Ewa Maj oraz dr hab. Mirosław Szumiło z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Rejestracja na Konferencję trwa do 15 października. Formularze rejestracji uczestnictwa oraz tematów i abstraktów wystąpień dostępne są na stronie www.polskaniepodleglosc.pl.

 

Z poważaniem
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

  Aktualności

  Data dodania
  7 października 2015