Konferencja: „Nowa polityka miejska. Naukowe inspiracje dla praktyków”

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Bydgoszczy zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Bydgoszczy.

Proponowana tematyka:

 • usprawniania procesów przywództwa w demokracjach miejskich,
 • optymalizacji mechanizmów rządzenia i zarządzania w mieście,
 • spójnego i efektywnego programowania zrównoważonego rozwoju miast,
 • proinnowacyjnej koordynacji działań publicznych i prywatnych w mieście,
 • wzmacniania partycypacji oddolnej w mechanizmy wdrażania innowacji miejskich,
 • rewitalizacji obszarów miejskich i tworzenia przestrzeni przyjaznych obywatelom,
 • prognozy wyzwań, jakie staną przed miastami w najbliższych latach i dekadach,
 • wskazania efektywnych narzędzi rozwiązywania nowych konfliktów miejskich.

Powyższe zagadnienia nie wyczerpują proponowanej tematyki i chętnie otworzymy się na dodatkowe Państwa sugestie. Głęboko wierzymy, że liczna obecność uczonych reprezentujących różnorodne spojrzenie, a przede wszystkim ich wzajemna dyskusja, pomoże naszym miastom stać się centrami kreatywności i innowacji. Jeśli i Państwo tę wiarę podzielacie, będzie nam niezmiernie miło gościć Was w zaproponowanym terminie w Bydgoszczy.

Miejscem konferencji jest Przystań - hotel położony na Wyspie Młyńskiej w samym centrum Bydgoszczy.

Koszt udziału w konferencji wynosi 480 zł (bez noclegu – 400 zł).
Doktoranci: 380 zł (b.n. 300 zł).
Dla członków PTNP 50 zł zniżki.
W ramach opłaty przewidziana jest publikacja naukowa, pełne wyżywienie oraz uroczysta kolacja.

Zgłoszenie należy przesłać do 12 maja 2019 r. na adres: nowa.politykamiejska@gmail.com

Więcej:
https://www.facebook.com/events/299645140753152/

  Aktualności

  Data dodania
  5 lutego 2019