Konferencja naukowa – zaproszenie!

Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w konferencji - „Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym”.

Konferencja odbędzie się 20 marca 2015 roku w Lublinie w Sali Rady Wydziału Humanistycznego, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4.

Tematem konferencji będzie charakterystyka zjawisk językowych polszczyzny w mediach i jej skonfrontowanie z zachowaniami językowymi dzieci w wieku przedszkolnym w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Obserwuje się od pewnego czasu poważne zagrożenie dla dzieci płynące ze strony Internetu, radia i telewizji. Zagrożenie dotyczy zarówno sfery językowej, jak i psychicznego ukształtowania młodych odbiorców. Jest zatem pilną rzeczą prześledzenie recepcji audycji. Przewiduje się porównanie tendencji rozwojowych polszczyzny z przeobrażeniami zachodzącymi w języku małych dzieci.

Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Marszałaka Województwa Lubelskiego

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2015