Konferencja naukowa: Współczesne Media

10–11 kwietnia 2014 r. na Wydziale Politologii UMCS odbędzie się szósta konferencja z cyklu „Współczesne Media”, organizowana przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii.

Tegoroczne spotkanie, odbywające się pod hasłem „Medialny obraz świata”, wpisuje się w obchody 70-lecia UMCS oraz 10-lecia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Politologii UMCS.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 9.00 w Auli im. Daszyńskiego na Wydziale Politologii. Wezmą w nim udział m.in. rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski, dziekan Wydziału Politologii prof. dr hab. Grzegorz Janusz, przewodnicząca konferencji prof. dr hab. Iwona Hofman - kierownik Zakładu Dziennikarstwa, prodziekan Wydziału Politologii UMCS, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Zagadnieniu medialnego obrazu świata poświęcone będą obrady plenarne oraz referaty głoszone w sekcjach tematycznych:

  1. Studium przypadku.
  2. Stare i nowe formy – stare i nowe obrazy.
  3. Mechanizmy konstruowania.
  4. Konsekwencje społeczne i kulturowe.
  5. Marketing, promocja, reklama.

Przewodniczącą konferencji jest prof. dr hab. Iwona Hofman, sekretarzem – dr Danuta Kępa-Figura.

Konferencja została objęta patronatem Gazety Wyborczej, Radia Lublin oraz Telewizji Lublin.

Załączniki

    Aktualności