Konferencja naukowa: „Wpływ środowiskowy na wybór ścieżki życiowej. Psychologia, Przestępczość, Media, Tolerancja.”

„Wpływ środowiskowy na wybór ścieżki życiowej. Psychologia, Przestępczość, Media, Tolerancja” to hasło IV Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się 7 grudnia w Lublinie.

Organizatorem wydarzenia jest Politologiczne Koło Naukowe działające na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Celem konferencji jest omówienie wpływu środowiskowego na wybór ścieżki życiowej  ludzi w kontekście różnych zdarzeń w ich życiu. Wydarzenie  skierowane jest do szerokiego grona osób zainteresowanych politologią, psychologią, socjologią, mediami i komunikacją, prawem oraz kulturą i sztuką. Uczestników konferencji zapraszamy do dyskusji na temat ważnych problemów społecznych - tolerancji, przestępczości, mediów i komunikacji. 

Konferencja odbędzie się  7 grudnia 2018r. w Sali Rady Wydziału Politologii UMCS, Plac Litewski 3.

    Aktualności

    Data dodania
    7 grudnia 2018