Konferencja „Muzyka polityczna”

Zakład Myśli Politycznej i Zakład Systemów Politycznych Wydziału Politologii UMCS oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową - „Muzyka polityczna: komunikowanie, kontestowanie, mobilizowanie”. Konferencja odbędzie się 14 czerwca 2018 r. na Wydziale Politologii.

Myśl przewodnia Konferencji skupiona jest wokół charakteru i zastosowania muzyki politycznej zarówno do legitymizacji, jak i kontestacji systemu politycznego, a także roli muzyki w komunikowaniu politycznym. Celem Konferencji jest wyjaśnienie fenomenu muzyki politycznej, jej funkcji oraz wpływu na relacje władza – obywatele. Temat przewodni Konferencji rozbudowany zostanie o następujące zagadnienia:

 • pojęcie i historia muzyki politycznej;
 • wymiary, nurty, gatunki i style muzyki politycznej;
 • rola muzyki w kształtowaniu postaw patriotycznych i irredentystycznych;
 • muzyka jako instrument władzy i wpływu politycznego;
 • muzyka w służbie ideologii;
 • muzyka w komunikowaniu politycznym;
 • muzycy jako aktorzy polityczni;
 • zastosowanie muzyki w marketingu politycznym;
 • zaangażowanie polityczne twórców muzyki i ich upolitycznienie;
 • poziomy partycypacji muzyki politycznej w życiu społecznym;
 • piosenka satyryczna w polityce;
 • muzyka polityczna w dobie nowych mediów;
 • muzyka polityczna a popkultura;
 • muzyka subkultur młodzieżowych;
 • aksjologia muzyki politycznej;
 • infosfera muzyczna w symbolice politycznej.

Wskazany powyżej katalog zagadnień nie jest zamknięty, zachęcamy do zgłaszania propozycji tematycznych związanych z motywem przewodnim Konferencji. Obrady będą prowadzone w językach: polskim, angielskim oraz rosyjskim. Efektem Konferencji będą publikacje, których data wydania zaplanowana jest na rok 2019. Teksty należy składać w terminie do 14.08.2018 r.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia zamieszczonego na poniższej stronie internetowej: www.muzykapolityczna.umcs.pl do 25 kwietnia 2018 r. Decyzję o przyjęciu referatów Rada Naukowa Konferencji podejmie do 30 kwietnia 2018 r. Ostateczny program zostanie przedstawiony do 15 maja 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi: 400 zł dla pracowników naukowych, 200 zł dla doktorantów (termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 14 maja 2018 r.). Dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego opłata zmniejszona jest o 50 zł. W ramach opłaty konferencyjnej przewidujemy: publikację tekstów (po uzyskaniu akceptacji recenzentów), materiały konferencyjne, catering w trakcie obrad.

Kierownicy konferencji: dr Tomasz Bichta, dr Anna Szwed-Walczak
Komitet Naukowy: prof. dr hab. Ewa Maj, prof. dr hab. Wojciech Sokół
Sekretarze konferencji: dr Michał Wallner, dr Marcin Wichmanowski, mgr Łukasz Jędrzejski, mgr Krzysztof Stanisław Werner

Kontakt:
email: muzykapolityczna@umcs.pl

Serdecznie zapraszamy!

  Aktualności

  Data dodania
  23 marca 2018