Konferencja: Konstrukcje i dekonstrukcje państwowości

Zakład Stosunków Międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych Oddział w Lublinie, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie zapraszają na konferencję naukową pt. „Konstrukcje i dekonstrukcje państwowości w stosunkach międzynarodowych”.

Konferencja odbędzie się 28-29 listopada 2016 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Komitet organizacyjny konferencji:

  • prof. zw. dr hab. Marek Pietraś
  • dr Grzegorz Gil
  • dr Konrad Pawłowski

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    24 listopada 2016