Konferencja „Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa (nie tylko) w bibliotece. Doświadczenia i wyzwania”

W dniu 8 lutego br. roku odbędzie się 8. Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest: Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa (nie tylko) w bibliotece. Doświadczenia i wyzwania.

Organizatorem konferencji jest Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są:

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie;
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie;
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie;
 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej.

Konferencję honorowym patronatem objęli: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci zamierzają dokonać rozpoznania i oceny potencjału infrastrukturalnego bibliotek w Polsce, jako instytucji będących ważną częścią krajowego ekosystemu dla holistycznie pojmowanej EMIC (Edukacja Medialna, Informacyjna i Cyfrowa), ustalić, czy przestrzeń biblioteki jest potencjalnie atrakcyjna dla rozwijania kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, a także czy bibliotekarze stali się współcześnie mentorami EMIC, efektywnymi w rozwijaniu i wzmacnianiu kompetencji XXI wieku.

Istotne dla Organizatorów wydarzenia są nie tyle założenia teoretyczne, co praktyczne działania i rozwiązania wdrażane w zakresie edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej, uwzgledniające m.in.:

 • sytuację medialno-informacyjną bieżącą i przedpandemiczną;
 • ewolucję w kierunku dostosowywania przestrzeni bibliotecznej do obserwowanych zmian w społecznych praktykach korzystania z mediów i technologii cyfrowych;
 • wyzwania technologiczne i komunikacyjne związane z kształceniem kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych różnych grup użytkowników;
 • międzyinstytucjonalne usytuowanie biblioteki i tworzenie sieci współpracy, korzystnych dla skuteczności projektowania i realizowania EMIC na miarę wyzwań współczesnego świata.

Podczas konferencji zaplanowano 20 wystąpień. Referaty wygłoszą rozpoznawalni badacze edukacji medialnej, a także praktycy, w tym edukatorzy medialni i trenerzy, bibliotekarze, nauczyciele i przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy na co dzień zajmują się opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych projektów i programów edukacyjnych oraz wprowadzaniem nowoczesnych metod i narzędzi EMIC, sprawdzonych nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Konferencja odbędzie się zdalnie - na platformie MS Teams.

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  1 lutego 2022