Komunikat w sprawie rozpoczęcia roku akademickiego 2022/2023

Na posiedzeniu Kolegium Dziekańskiego w dniu 26 kwietnia 2022 roku przyjęto następujące rekomendacje w sprawie rozpoczęcia roku akademickiego 2022/2023.

Informujemy, że od roku akademickiego 2022/2023 realizacja zajęć dydaktycznych odbywać się będzie w trybie stacjonarnym w siedzibie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa przy ulicy Głębokiej 45. Na tryb realizacji zajęć mogą jednak wpływać przepisy sanitarno-epidemiologiczne.


[ENG]

At the meeting of the Dean's Collegium  on April 26, 2022, the following recommendations on the opening of the academic year 2022/2023 were adopted.

Please be advised that from the academic year 2022/2023, the implementation of classes will take place on a full-time basis at the headquarters of the Faculty of Political Science and Journalism at 45 Głęboka Street. However, sanitary and epidemiological regulations may affect the mode of the implementation of classes.

    Aktualności

    Data dodania
    13 września 2022