Komunikat Dziekana ws. organizacji zajęć - semestr letni

Komunikat Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim

roku akademickiego 2020/2021

1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Rektora UMCS z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na UMCS w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, informuję, że zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 rozpoczną się 25 lutego 2021 roku i będą realizowane w trybie zdalnym z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS lub aplikacji Microsoft Teams. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wykorzystania innego narzędzia aniżeli niżej wskazane, jednak należy uzyskać zgodę Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. W tym celu należy złożyć wniosek do Dziekana. Dodatkowo mogą być stosowane, jako narzędzia pomocnicze w kontaktach ze studentami, służbowa poczta elektroniczna lub system USOS.

2. Wyjątkowo, po uzyskaniu zgody Dziekana, mogą być prowadzone zajęcia w trybie stacjonarnym. Dotyczy to jednak tylko niektórych zajęć dydaktycznych, związanych z dostępem do specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania. Powyższe zajęcia mogą być realizowane w grupach mniejszych aniżeli określone w par. 35 Regulaminu pracy UMCS, po uzyskaniu zgody Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Podstawą takiego wniosku są względy bezpieczeństwa (zachowanie wymaganych odstępów w salach dydaktycznych). Wniosek należy złożyć do Dziekana, który dodatkowo uwzględnia koszty zaproponowanych zmian. Realizacja zajęc w trybie stacjonarnym jest związana z dodatkowym obowiązkiem wypełniania przez studentów oświadczenia stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2/2021 Rektora UMCS.

3. W związku z sytuacją epidemiczną i jej dalszym przebiegiem w trakcie trwania semestru letniego informuję o możliwości wprowadzenia zmian w zakresie zasad realizacji zajęc dydaktycznych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

4. Do Komunikatu załącza się Zarządzenie nr 2/2021 Rekroa UMCS wraz z załącznikiem.

    Aktualności

    Data dodania
    3 lutego 2021