Komunikat Dziekana w sprawie obowiązku uczestnictwa we wszystkich formach zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo Studenci
Wydziału Politologii i Dziennikarstwa,

W nawiązaniu do Regulaminu Studiów przypominam o obowiązku uczestnictwa we wszystkich formach zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria i seminaria) oraz realizacji praktyk zawodowych w określonym terminie, a także w innych obowiązkowych przedmiotach przewidzianych planem zajęć: przedmioty fakultatywne, wykłady ogólnouniwersyteckie, zajęcia z wychowania fizycznego, szkolenia.

dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS,
Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    27 stycznia 2023