Komplement czasopisma „Wschód Europy”

Redakcja czasopisma „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” otrzymała gratulacje od prof. Shaula Stampfera (The Hebrew University of Jerusalem) w związku z wydaniem ostatniego tematycznego numeru poświęconego problematyce Żydów w Europie Wschodniej (red. Eleonora Kirwiel i Jerzy Garbiński). Profesor docenił wysoki poziom merytoryczny czasopisma, powstającego przy współpracy Centrum Europy Wschodniej UMCS i Wydziału Politologii UMCS. Poniżej podajemy treść pisma.

„Greetings!

I came across the new issue of Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne  on the internet 'totally' by accident. It is very good and there are some very interesting articles there, I sent links to a number of friends so that they will also see it.
I am impressed. Keep up the good work!
Shaul Stampfer / Jewish History / Hebrew University / Jerusalem”

    Aktualności

    Data dodania
    26 lutego 2018