Kolejny sukces doktoranta Wydziału Politologii

Nagroda

Z przyjemnością informujemy, że dr Herbert Gnaś  otrzymał I. nagrodę w  ogólnopolskim konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą politologiczną rozprawę doktorską za rok 2013.

Nagrodzona  rozprawa  pt. „Protokół z Kioto. Analiza decyzji międzynarodowej” została napisana w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych UMCS pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Pietrasia.

Nagroda upoważnia do wydania drukiem  rozprawy w Wydawnictwie Adam Marszałek w Toruniu. 

Serdecznie gratulujemy.

 

    Aktualności

    Autor
    Anna Belka
    Data dodania
    31 października 2014