Journalistic Role Performance Around the Globe

Studenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w międzynarodowym projekcie badawczym „Journalistic Role Performance Around the Globe”.

Studenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej brali udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Journalistic Role Performance Around the Globe”.

Jednym z głównych celów projektu było rozpoznanie (za pośrednictwem badań ankietowych) zainteresowań i preferencji studentów w zakresie pracy po zakończeniu studiów, motywacji i oczekiwań w zakresie wyboru przyszłego zawodu oraz oceny przydatności studiów na kierunku dziennikarstwo do wykonywania tego zawodu, czy w końcu oczekiwań wobec mediów i oceny ich działalności, dostrzegalnych zagrożeń dla dziennikarstwa oraz postaw wobec standardów zawodowych.

Wyniki badań jednoznacznie wskazały, iż oferta kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Politologii UMCS wpisuje się w oczekiwania studentów co do podjęcia przez nich pracy w zawodach związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną (w tym m. in. w mediach, agencjach public relations, reklamie czy instytucjach publicznych). Studenci pozytywnie odnieśli się do poziomu kształcenia, jednocześnie podkreślając, iż program studiów spełnia ich oczekiwania. W ramach specjalności studenci otrzymują szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, co również wyeksponowane zostało w odpowiedziach studentów.

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2016