IX edycja ogólnopolskiego Konkursu DOKTORAT

Ruszyła dziewiąta edycja ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej „DOKTORAT `16”.

Do udziału w nim uprawnieni są autorzy rozpraw doktorskich obronionych w roku 2016 na uczelniach publicznych i niepublicznych. Konkurs, zorganizowany pod egidą Towarzystwa, jest projektem mającym promować zarówno młodych badaczy procesów komunikowania, jak i ośrodki naukowe stwarzające im możliwości naukowego rozwoju. Jednocześnie konkurs powinien przyczyniać się do aktywizowania i integrowania środowisk naukowych zajmujących się różnorodnymi aspektami komunikacji społecznej i dziennikarstwa.

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę w postaci sfinansowania udziału w kongresach naukowych prestiżowych międzynarodowych towarzystw komunikologicznych, – International Communication Association lub International Association for Media and Communication Research.

Kandydatów do nagrody konkursowej zgłaszają do 30 kwietnia br promotorzy prac, ich recenzenci bądź samodzielni pracownicy naukowi, będący członkami Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Zgłoszenie polega na dostarczeniu jednego egzemplarza pracy doktorskiej w formie elektronicznej (na płycie), obronionej w danym ośrodku. Przysłana płyta pozbawiona być musi jakichkolwiek znaków pozwalających na identyfikację autora lub uczelni. Praca oznaczona jest jedynie godłem obranym przez autora. Dodatkowo, do każdej płyty z pracę konkursową dołączona jest zaklejona koperta opatrzona godłem, zawierająca dane osobowe autora (włącznie z adresem domowym i mailowym, a także numerem telefonu). Zgłoszenia proszę kierować na adres:

dr hab. prof. UŚ Zbigniew Oniszczuk (przewodniczący Kapituły konkursu), Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 11.

Wszelkie informacje pod internetowym adresem: www.ptks.pl

    Aktualności

    Data dodania
    31 stycznia 2017