IV ŚFMM z udziałem UMCS

25 września 2021 roku odbyło się IV Światowe Forum Mediów Polonijnych. Wydarzenie, którego partnerem naukowym był Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, zgromadziło ponad 100 uczestników z 30 krajów.

 

Forum Mediów Polonijnych to coroczne spotkanie integrujące dziennikarzy pracujących w mediach polonijnych, organizowane przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji i Europejską Unię Wspólnot Polonijnych. Od 2014 roku (najpierw w formule europejskiej, a od 2018 r. – w światowej) stanowi ono platformę wymiany doświadczeń, współpracy oraz podnoszenia kompetencji zawodowych.

 

Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się 25 września 2021 roku w formule online, a jej partnerem naukowym został Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

 

Pracownicy Instytutu odpowiadali za przygotowanie wystąpień poświęconych aktualnym problemom redakcyjnym: dr Karolina Burno-Kaliszuk omówiła sposoby weryfikacji wiarygodności newsów przez odbiorców, dr Elżbieta Pawlak-Hejno udowodniła zebranym, że crowdfounding wymaga odpowiedniego storytellingu medialnego, a dr hab. Paweł Nowak skupił się na charakterystyce językowych sposobów podnoszenia przejrzystości wypowiedzi dziennikarskich. W panelu eksperckim, w którym uczestniczyła prof. dr hab. Iwona Hofman, dyskutowano z kolei o zmieniających się standardach profesjonalizmu zawodowego dziennikarzy.

 

Udział Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w forum to efekt umowy partnerskiej podpisanej z Światowym Stowarzyszeniem Mediów Polonijnych w czerwcu 2021 roku.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    29 września 2021