INoPiA UMCS na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS wspólnie z Instytutem Europy Środkowej w Lublinie oraz Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w ramach Międzynarodowego Zespołu Badawczego przygotowuje raport pt. Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Na zaproszenie posła Marka Kuchcińskiego, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, grupa badaczy dokonała wstępnej prezentacji raportu w ramach inicjatywy Europa Karpat połączonej z odbywającym się w Karpaczu w dniach 7-9 września Forum Ekonomicznym.

Zorganizowany przez Instytut panel pt. Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy moderował prof. dr hab. Waldemar Paruch, a w dyskusji wzięli udział prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor INPA UMCS, dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS i Dyrektor IEŚ, prof. dr hab. Walenty Baluk, Z-ca Dyrektora INPA UMCS, a także profesorowie z Instytutu Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki (H. Perepelica, M. Doroshko) i parlamentarzyści z Polski i Ukrainy (P. Kowal, T. Chrzan, M. Kniażycki).

Analiza ekspercka stosunków między Polską a Ukrainą została dokonana na pięciu płaszczyznach: 1) wspólna pamięć historyczna i dziedzictwo kulturowe, 2) stosunki bilateralne i bezpieczeństwo międzynarodowe, 3) współpraca społeczna, gospodarcza i transgraniczna, 4) dyplomacja publiczna i komunikowanie strategiczne, 5) relacje polsko-ukraińskie w kontekście stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Prezentacja raportu spotkała się z zainteresowaniem polityków i ekspertów z Polski i Ukrainy. Końcowa wersja raportu powstanie w listopadzie bieżącego roku i zostanie zaprezentowana w Sejmie RP i Radzie Najwyższej Ukrainy.

fotoleracja z eventu

 

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    14 września 2021