Immatrykulacja dla I stopnia

1 października 2015 roku zapraszamy na uroczystą immatrykulację studentów pierwszych roczników studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016. Uroczystość odbędzie się na Wydziale Politologii UMCS w auli im. Ignacego Daszyńskiego.

Studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe proszeni są o przybycie na godz. 7:15 – zbiórka w hallu na I piętrze przed salą nr 111

Studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna proszeni są o przybycie na godz. 8:10 – zbiórka w hallu na I piętrze przed salą nr 111

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe i i politologia proszeni są o przybycie na godz. 11:30 – zbiórka w hallu na I piętrze przed salą nr 111

Studenci kierunku produkcja medialna proszeni są o przybycie na godz. 13:30 –  zbiórka w hallu na I piętrze przed salą nr 111

Z uwagi na doniosłość uroczystości Studenci proszeni są o przybycie w stosownych strojach.

    Aktualności

    Data dodania
    28 września 2015