Immatrykulacja 2018/2019!

1 października 2018 roku zapraszamy na uroczystą immatrykulację studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Uroczystość odbędzie się na Wydziale Politologii UMCS w auli im. Ignacego Daszyńskiego.

Studenci kierunków: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe oraz politologia, proszeni są o przybycie na godz. 7:15 – zbiórka w hallu na I piętrze.

Studenci kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna,  produkcja medialna oraz społeczeństwo informacyjne proszeni są o przybycie na godz. 12:45 – zbiórka w hallu na I piętrze

Z uwagi na doniosłość uroczystości Studenci proszeni są o przybycie w stosownych strojach.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2018