IMMATRYKULACJA

Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2014/2015 odbędzie się w dniu 1 października 2014 roku.

IMMATRYKULACJA!

Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2014/2015 odbędzie się w dniu 1 października 2014 roku.


- studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i politologia proszeni są o przybycie do budynku Wydziału Politologii UMCS o godz. 07.15 – zbiórka w hallu na I piętrze przed salą nr 111,

- studenci kierunku stosunki międzynarodowe oraz kierunku produkcja medialna proszeni są o przybycie do budynku Wydziału Politologii UMCS o godz. 9.30 – zbiórka w hallu na I piętrze przed salą nr 111,

- studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe  proszeni są o przybycie do budynku Wydziału Politologii UMCS o godz. 11.00. -  zbiórka w hallu na I piętrze przed salą nr 111

Z uwagi na doniosłość uroczystości studenci proszeni są o przybycie w stosownych strojach.

 

    Aktualności

    Autor
    Anna Belka
    Data dodania
    30 września 2014