III Polsko-Niemiecki konkurs dziennikarski

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP we współpracy z rozgłośnią Deutsche Welle z Bonn oraz Instytutem Stosunków Kulturalnych z Zagranicą zapraszają do wzięcia udziału w III Polsko-Niemieckim konkursie dziennikarskim „Młodzież Europy. Pośród perspektyw i obaw o przyszłość”. Do wygrania dwumiesięczny staż w redakcji Deutsche Welle w Bonn z atrakcyjnym wynagrodzeniem.

 

Polsko-niemiecki konkurs organizowany jest już po raz trzeci.

Pragniemy dowiedzieć się jak młodzi ludzie w Polsce postrzegają swoją przyszłość, czego się obawiają, a w czym dostrzegają ogromny potencjał i szanse rozwoju, co jest dla nich największym wyzwaniem i jak rozumieją współodpowiedzialność za przyszłość coraz bardziej wielokulturowej Europy.

Poprzez konkurs chcemy również odnaleźć talenty dziennikarskie, które bez wątpienia warto wspierać.

Aby wziąć udział w konkursie, odpowiedz na dwa z proponowanych pytań w formie eseju. Jeden tekst należy przesłać po polsku, a drugi po niemiecku (każdy maks. 3 strony A4)

Prace prosimy nadsyłać pocztę elektroniczną (plik w formacie Word oraz PDF) na adres mailowy:jugendineuropa@gmail.com 

Termin nadsyłania prac upływa: 24 maja 2015 r.

Więcej szczegółów na temat konkursu na stronie www.bjdm.eu

    Aktualności

    Data dodania
    28 kwietnia 2015