III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna

W dniach 21-22 listopada 2018 roku odbędzie się na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna, której organizatorami są Redakcja czasopisma naukowego „Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.

Wydarzenie jest organizowane z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” i odbywa się w roku Jubileuszu 25-lecia Wydziału Politologii UMCS.

Patronatem Honorowym Konferencję objęli:

Jego Magnificencja Rektor UMCS Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Ambasador Republiki Argentyny w Polsce Ana María Ramírez, Ambasador Republiki Kuby w Polsce Jorge Martí Martínez, Ambasador Meksyku w Polsce Alejandro Negrín, Ambasador Republiki Panamy w Polsce Enrique Antonio Zarak Linares, Ambasador Peru w Polsce Alberto Salas Barahona, Ambasador Urugwaju w Polsce Pablo Scheiner, Ambasador Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce Luis Gómez Urdaneta.

Celem organizatorów III Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej jest stworzenie forum wymiany opinii, poglądów oraz wyników badań na temat uwarunkowań, istoty i zmiany pozycji oraz roli regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku.

Podczas Konferencji odbędzie się debata na temat następujących zagadnień:

 • uwarunkowania, wyzwania i zagrożenia stabilności geopolitycznej i geoekonomicznej regionu;
 • formy regionalnej i międzyregionalnej współpracy politycznej i gospodarczej;
 • pozycja i rola państwowych i niepaństwowych podmiotów stosunków międzynarodowych;
 • istota i specyfika przywództwa regionalnego;
 • istota i specyfika przekształceń systemów politycznych;
 • specyfika i znaczenie konfliktów społecznych;
 • specyfika i znaczenie zagrożeń bezpieczeństwa;
 • regionalne koncepcje i strategie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

W Konferencji wezmą udział politolodzy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego państw Ameryki Łacińskiej w Polsce.

Podczas sesji plenarnych wykłady w języku hiszpańskim wygłoszą goście z Argentyny, Brazylii, Kolumbii, Meksyku, Czech, Hiszpanii, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Organizowane wydarzenie świadczy o wysokiej  międzynarodowej randze politologicznych badań latynoamerykanistycznych prowadzonych przez Wydział Politologii UMCS.

III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna jest kolejną konferencją z cyklu spotkań naukowych, które zostały zapoczątkowane w  2013 roku w Przemyślu, gdzie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna na temat: Ameryka Łacińska wobec przeobrażeń geopolitycznych i nowych zagrożeń. Została ona zorganizowana przez dr hab. Katarzynę Krzywicką, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii we współpracy z dr. Pawłem Treflerem z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.

W 2015 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna na temat Las relaciones entre política y religión en América Latina - determinantes y nuevos paradigmas (Relacje polityka – religia w Ameryce Łacińskiej – determinanty i nowe paradygmaty). Inicjatorkami i organizatorkami tego wydarzenia, które miało miejsce w  Lublinie, były dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii oraz dr Renata Siuda-Ambroziak z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorem Konferencji była Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie.

Celem organizowanych cyklicznie konferencji jest stworzenie forum interdyscyplinarnej i międzynarodowej debaty badaczy Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz rozwój i promowanie badań politologicznych na temat regionu. Wydarzenie wpisuje się w aktywność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na rzecz umiędzynarodowienia nauki.

Szczegółowe informacje na temat III Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej znajdują się na stronie internetowej:

Program>>

Serdecznie zapraszamy!

dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS

Kierownik naukowy konferencji i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Redaktor naczelna
„Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”
Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS
katarzyna.krzywicka@umcs.edu.pl
tel.: (+48) 507 589 618

 

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  19 listopada 2018