III Kongres Politologii - zaproszenie

Uprzejmie zapraszamy do udziału w zgłoszonym przez Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS panelu otwartym podczas III Kongresu Politologii w Krakowie w dniach 22-24 września 2015 roku: Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia.

Głównym celem dyskusji w ramach panelu jest paradygmat sekularyzacji, teoretyczne i analityczne narzędzie, za pomocą którego w ramach nauk humanistycznych i społecznych badane są relacje między religią i nowoczesnością, w tym między religią i polityką. Przez ten pryzmat dokonuje się ocen sytuacji w różnych kręgach kulturowo-cywilizacyjnych. Jak się wydaje, w związku z nasileniem procesów globalizacyjnych na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia mamy do czynienia zarówno z próbami kontestacji tego, co określamy jako sekularyzacja, jak i narastania nowych procesów i zjawisk, które nie powinny umknąć uwadze politologów. Namysł badawczy zostanie skierowany na te procesy (i ich interpretacje), które zaważyły na miejscu religii we współczesnym świecie i związanych z nim dylematach. Dyskutowane będą między innymi takie zagadnienia jak: wyodrębnianie się i funkcjonowanie rozmaitych form religii publicznych oraz ich skutki społeczne i polityczne; różnorodność form współczesnego fundamentalizmu religijnego; ideologia dżihadyzmu; czynnik religijny jako narzędzie mobilizacji i legitymizacji w sferze polityki wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej; czynnik religijny w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego; czynnik religijny jako stabilizator/zagrożenie dla systemów demokratycznych.

Jednocześnie informujemy, że planowana jest publikacja wygłoszonych referatów w Wydawnictwie UMCS w ramach serii wydawniczej Zakładu Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS „Systemy religijne współczesnego świata”.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w panelu należy utworzyć konto i przesłać tytuł oraz abstrakt referatu na stronie:

http://www.kongres.wsmip.uj.edu.pl/zgloszenia-uczestnictwa-w-panelach-z-referatem

  Prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

    Aktualności

    Data dodania
    15 kwietnia 2015