III Dni Ukrainy „Trójkąt Lubelski”

LINK DO TRANSMISJI: https://youtu.be/Noa33HHL9p0

Wydarzenia dotyczące Ukrainy, organizowane przez studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, mają cykliczny charakter. W 2017 roku Samorząd Studentów WPiD UMCS, przy wsparciu pracowników Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, przeprowadził dyskusję na temat „Trzy lata bez Krymu. Konsekwencje i wnioski”. W kolejnym roku, we współpracy z Centrum Europy Wschodniej UMCS zorganizował I edycję „Dni Ukrainy: Polityka i bezpieczeństwo” pod patronatem Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie. Waga wydarzenia oraz podejmowanej w jego ramach problematyki ma kluczowe znaczenie dla studentów zarówno z Polski jak i Ukrainy studiujących na UMCS. Kontynuacja tego wydarzenia była bardzo ważna dla studentów WPiD i w marcu 2020 roku studenci Europejskiego Koła Naukowego zorganizowali II edycję Dni Ukrainy. W wydarzeniu wzięli udział także pracownicy WPiD UMCS oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej.

Tegoroczna – III edycja odbędzie w formie zdalnej, którą otworzy Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS. W pierwszym panelu pt. „Trójkąt Lubelski: sojusz polityczny czy gest symboliczny?” udział wezmą: Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia, Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Eduardas Borisovas oraz Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Miasta Lublin Krzysztof Stanowski. Spotkanie, którego tematem będzie nowopowstały Trójkąt Lubelski, poprowadzi prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Kolejnym wydarzeniem w ramach III Dni Ukrainy będzie dyskusja prof. dr hab. Walentego Baluka, Dyrektora Centrum Europy Wschodniej UMCS, z prof. Aleksandrą Hnatiuk (pracownikiem naukowym uniwersytetów w Polsce i Ukrainie). Rozmowa pt. „Między narodem politycznym a etnicznym” będzie dotyczyła zagadnienia tożsamości ukraińskiej.

III Dni Ukrainy zakończy konferencja naukowa „Europa – nasz wspólny dom” (II edycja), która będzie dotyczyła tematyki bezpieczeństwa w regionie oraz będzie szansą na prezentację wyników badań młodych adeptów nauki. Moderatorem tego panelu będzie dr Damian Szacawa (Katedra Stosunków Międzynarodowych).

W czasach pandemii chcemy być bardziej interaktywni – przeprowadzimy transmisję debat w trybie live na kanałach WPiD: YouTube i Facebook wraz z możliwością zadawania pytań prelegentom.

Harmonogram wydarzenia

Zapraszamy!

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    1 grudnia 2020