II OKN "Bezpieczeństwo Zdrowotne"

13:00 – OTWARCIE KONFERENCJI

prof. dr hab. Marek Pietraś,  dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska

DZIAŁANIA PAŃSTW I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH W OBLICZU PANDEMII SARS-COV-2

13:00-14:00

Moderator: dr Aneta Wójciszyn-Wasil

 

mgr Lila Hrytsai (Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS)

 Wpływ pandemii Covid – 19 na środowisko naturalne na świecie

 

dr Tomasz Bichta (Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS)

Bezpieczeństwo zdrowotne w państwach Afryki Subsaharyjskiej w świetle pandemii Covid-19

 

 

dr Liliana Węgrzyn-Odzioba, dr Justyna Kięczkowska (Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Instytut Nauk
o Polityce i Administracji UMCS)

Reakcja państw Grupy V4 na pandemię Sars-CoV- 2 – wymiar instytucjonalny

 

DYSKUSJA

   

MEDYCYNA W CZASIE PANDEMII SARS-COV-2

14:00-14:30

Moderator: dr Aneta Wójciszyn-Wasil

 

dr hab. n. med. Anna Szabelska, mgr inż. tech. dent. Anna Modzelewska (Samodzielna Pracownia Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)

Nowoczesne technologie w stomatologii i technice dentystycznej w obliczu pandemii SARS – CoV-2./  Modern technologies in dentistry and dental technology in the face of the SARS-CoV-2 pandemic

 

DYSKUSJA

 

ROLA MEDIÓW I KOMUNIKACJI W CZASIE PANDEMII SARS-COV-2

14:30-16:00

Moderator: dr Justyna Kięczkowska

Dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL, dr Małgorzata Sławek-Czochra

Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców państw UE w czasie pandemii  Covid-19 w świetle badań Eurobarometru

 

dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

Mediatyzacja religii i zachowań religijnych w okresie pandemii Covid-19

 

dr hab. Dariusz Wadowski

Ramy pamięci kulturowej w polskiej publicystyce okołopandemicznej

 

dr Joanna Sosnowska, dr Aneta Wójciszyn-Wasil

Zmiany funkcjonowania telewizji i radia w okresie pandemii

 

DYSKUSJA

 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    8 grudnia 2020