II etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności rozstrzygnięty!

10 grudnia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbył się II etap VI edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Olimpiada w województwie lubelskim odbywa się pod patronatem Prezydenta miasta Lublin dr. K. Żuka, Marszałka Województwa Lubelskiego  Jarosława Stawarskiego, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Artura Bieleckiego, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorza Alinowskiego oraz Rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego.

Po ocenie 277 prac nadesłanych na I etap Olimpiady do jej kolejnej rundy zakwalifikowało się 98 uczniów. Ostatecznie dziewięćdziesięciu dwóch uczniów szkół ponadpodstawowych z Lublina, Chełma, Hrubieszowa i  Świdnika zmierzyło się z testem, spośród których została wyłoniona dziesiątka laureatów 2. etapu, która w marcu 2022 roku weźmie udział w finale Olimpiady w Warszawie. Uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa dr. hab. Wojciecha Ziętarę, prof. UMCS.

Nasi tegoroczni laureaci to: Jakub Zgłobicki z III LO w Lublinie, Julia Ryłowicz z ZS nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, Agata Zaborska i Paulina Bartoszewska z Prywatnego Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie, Anna Nowosad z ZS nr 3 w Hrubieszowie, Urszula Matuszak, Zuzanna Małogocka, Filip Kisielewski, Marianna Gałan i Marek Magier z V LO w Lublinie. Serdecznie gratulujemy Laureatom, Nauczycielom i Opiekunom.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    13 grudnia 2021