Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1948-1984

Konferencja naukowa 8-9 maja 2014, Sandomierz

Zakład Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii UMCS, Katedra Teorii i Zastosowań Tekstu Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, Studenckie Koło Medialne UMCS zapraszają na drugą odsłonę konferencji na temat Igrzysk Olimpijskich w mediach. Pierwsze spotkanie poświęcone tej tematyce odbyło się w maju 2009 roku. W roku zimowych Igrzysk wracamy do idei spotkania naukowego poświęconego medialnym obrazom olimpijskich wydarzeń. Efektem pierwszego spotkania była książka Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach do 1936 roku pod redakcją Pawła Nowaka i Krzysztofa Stępnika.

Chcemy ponownie poszukać obrazów olimpizmu, odsłuchać echa relacji, odnaleźć treści i formy wyrażania (wypowiedzi, filmy, fotografie, muzyka, komiksy, plakaty, rysunki, karykatury i in.). Interesują nas różnorodne przejawy wpływu idei olimpijskiej na kulturę XX wieku i rola mediów w jej rozpowszechnianiu. Czas, który proponujemy wziąć pod uwagę, to okres postępującej ekspansji tradycyjnych mediów masowych, a jednocześnie coraz wyraźniejszego uzależniania od nich życia publicznego niemal w każdym wymiarze. Wierzymy, że warto wrócić do czasu wsłuchiwania się w relacje radiowe, czytania reportaży prasowych i książkowych, oglądania czarno-białych, a z czasem dopiero kolorowych transmisji. Widowiskowość igrzysk stawała się zarówno idealnym medialnym tematem i areną zdarzeń nie tylko sportowych, jak i wyznaczała różnorodne mody, wywoływała polityczne spory, kreowała bohaterów masowej wyobraźni. Organizatorzy proponują wzięcie pod uwagę następujących obszarów tematycznych:

  • Igrzyska Olimpijskie a kultura masowa: konteksty; wpływ na spędzanie wolnego czasu. Ideologia wobec sportu jako formy międzynarodowej rywalizacji. Rozwój aren sportowych – przestrzeń rekreacji, rozrywki i manifestowania ideałów narodowych i społecznych. Wioska olimpijska – przestrzeń wyidealizowanej wspólnoty. Widownia olimpijska, jej bohaterowie i spektatorzy. Stowarzyszenia i towarzystwa sportowe. Medialny wizerunek sportowca, gwiazdorstwo sportowe. Sprzęt, moda, techniczny wymiar rywalizacji. Ewolucja dyscyplin sportowych. Słynne wydarzenia olimpijskie.
  • Historia tematycznych mediów sportowych i przekazywanych przez nie obrazów Igrzysk Olimpijskich. Rywalizacja olimpijska w mediach masowych i jej funkcje (np. informacyjna, kompensacyjna i propagandowa). Sukcesy polskich olimpijczyków – metody gloryfikacji tryumfu sportowego, indywidualnego i drużynowego. Obrazy przeciwnika. Dramaturgia wielkich porażek i wielkich zwycięstw.
  • Język sportu i jego wpływ na gatunki dziennikarskie. Genologiczne aspekty relacji sportowej. Analiza językowego sposobu opisu zawodów sportowych, zwłaszcza zmagań olimpijskich. Retoryka sportu. Onomastyka dyscyplin sportowych. Zmiany w nazewnictwie odnoszące się do rywalizacji sportowej. Laury olimpijskie w dziedzinie sztuki. Korespondencja sportu z literaturą, filmem i innymi dziedzinami twórczości artystycznej. Plakat i znaczek sportowy. Barwy klubowe i narodowe. Semiotyka nagrody sportowej (lauru olimpijskiego).

Jesteśmy przekonani, że to tylko kilka obszarów, na których można znaleźć ciekawe tematy badawcze. Liczymy na ich poszerzenie i dalsze propozycje. W przyszłości chcielibyśmy zorganizować trzecią konferencję o tej tematyce, obejmującą okres od 1988 roku do dzisiaj.

Efektem konferencji będzie monografia naukowa. Przewidujemy 20-minutowe wystąpienia. Informacje na temat zasad publikacji prześlemy uczestnikom później.

Opłata konferencyjna

Pobyt pełny – 500 zł (obejmuje: dwa noclegi 7/8 i 8/9 maja, wyżywienie łącznie z uroczystą kolacją, częściowe koszty publikacji), pobyt jednodniowy (bez noclegów) – 250 zł (obejmuje: wyżywienie i częściowe koszty publikacji).

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić na konto Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej do 15 kwietnia 2014 r. Przypominamy, że faktura może zostać wystawiona instytucji/osobie, której dane widnieją na blankiecie przelewu.

Numer konta: 74 8025 0007 0016 9808 2000 0010

Komitet organizacyjny konferencji

mgr Elżbieta Pawlak, UMCS - Sekretarz Konferencji
dr Magdalena Piechota, UMCS
dr hab. Paweł Nowak, KUL

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających wypełniony online formularz rejestracyjny do dnia 28 marca 2014 na adres: elzpawlak@gmail.com. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłaszanych tematów.

Zapytania prosimy kierować pod adresy mailowe: elzpawlak@gmail.com, magdapiechota@wp.pl, pawelnowak@kul.lublin.pl.

Do pobrania karta zgłoszeniowa.

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2014