Gratulacje dla dr Bogusława Wróblewskiego

Podczas tegorocznej uroczystej Gali Kultury w dn. 19 kwietnia w Filharmonii Lubelskiej, Prezydent Krzysztof Żuk przyznał medale z okazji 700-lecia Miasta Lublin. Wśród osób zasłużonych w dziedzinie kultury jest Pan dr Bogusław Wróblewski z Zakładu Dziennikarstwa, redaktor naczelny Kwartalnika „Akcent".

 

Serdeczne gratulacje składają - Kolegium Dziekańskie i Pracownicy Wydziału Politologii

    Aktualności

    Data dodania
    24 kwietnia 2017