Grant naukowo-badawczy

.

Uprzejmie informujmy, że Towarzystwo Naukowe Płockie ustanowiło grant naukowo-badawczy Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego pod nazwą: „Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990–2015” na opracowanie oryginalnych prac powstałych w wyniku prowadzonych badań, związanych z aktywnością społeczną w lokalnych środowiskach w latach 1990–2015, w następujących obszarach tematycznych: edukacja, media, regionalizm, wolontariat, organizacje pozarządowe, pomoc społeczna, polityka, praca i bezrobocie.

Opracowania o objętości ½ arkusza wydawniczego wykonane zgodnie z postanowieniami Regulaminu grantu zostaną wydrukowane w monografii. Grantobiorcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, studenci, a także inne osoby prowadzące badania w wyżej wymienionych obszarach tematycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące grantu oraz dokumenty związane z jego realizacją dostępne są na stronie: http://www.tnp.org.pl/grant_prezesa.html

    Aktualności

    Data dodania
    15 kwietnia 2015