ERASMUS+ Qualification open! Rekrutacja na Erasmus+ otwarta!

Informujemy, że ruszyła rekrutacja do programu zagranicznej wymiany studenckiej Erasmus+.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji (uczelnie partnerskie, zasady uczestnictwa i postępowanie rekrutacyjne) są dostępne w załączniku.

Dokumenty prosimy wysyłać tylko w formie elektronicznej (skany listu motywacyjnego + zaświadczenia o średniej ze studiów + oświadczenie dot. RODO oraz, opcjonalnie, dokumentu poświadczającego znajomość języka) na adres klaudia.kubinska@mail.umcs.pl

W celu otrzymania zaświadczenia o średniej studiów prosimy o mailowy kontakt z dziekanatem Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Jednocześnie prosimy pamiętać o dołączeniu skanu podpisanego oświadczenia dot. RODO – dostępnego poniżej. Prosimy o umieszczenie w nim tej samej daty, co na liście motywacyjnym.

Dokumenty prosimy przesyłać w terminie do piątku 31 marca 2023, do godz. 12:00.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w poniedziałek 3 kwietnia br. od godziny 12:00 w pok. A.4.32.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w czwartek 23 marca br. w sali A.3.22 w godzinach 11:20-12:00 w języku angielskim i 12:00-12:40 w języku polskim.


All students interested in taking part in the Erasmus+ academic exchange program can submit now – please check our offer of partner universities (available HERE) and follow the recruitment procedure as described HERE.

Deadline for submitting documents is Friday March 31, 2023 (no later than 12.00 o'clock) – please send them at klaudia.kubinska@mail.umcs.pl

The Erasmus+ qualification interviews will take place in room A.4.32 on Monday April 3 since 12.00.

All students of our Faculty interested in participating in Erasmus+ students' exchange program are invited to an information meeting on Thursday 23 March at 11.20 in room A.3.22.


Więcej informacji o rekrutacji | More information about qualification :


Obowiązkowo do kompletu wymaganych dokumentów należy dołączyć poniższy dokument | Compulsory document to be attached to application set:

    Aktualności

    Data dodania
    24 marca 2023